Wiede Wold bezoekt de Erasmus Universiteit in Rotterdam

Wiede Wold naar de Erasmus Universiteit

Op de foto staan dr. Irene van Oorschot, assistent professor aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Alex van Oost van Nice | De Afvalkathedraal binnen Wiede Wold.

Het huidige onderzoek van dr. van Oorschot richt zich op praktijken van klimaatadaptatie en -maatregelen in het dagelijks leven. Ze is met name geïnteresseerd in de manier waarop de realiteit van klimaatverandering de praktijken van ecologische waardering verandert en nieuwe kennis en onzekerheden teweegbrengt. 

Wiede Wold werd door haar derdejaars Bachelor-studenten, in dit kader, uitgenodigd om komen vertellen over hoe Wiede Wold handen en voeten geeft aan de centrale vraag “De toekomst van ons platteland”.

De studenten verdiepen zich op dit moment in het vak Sociology of the Globe. Uitgangspunt is de stelling: Klimaatverandering is het globale probleem van onze tijd. Om deze realiteit van door de mensheid veroorzaakte klimaatverandering te duiden wordt vaak het begrip ‘het Anthropoceen’ gebruikt: het tijdperk (-cene) van de mens (anthropos). De gedachte is dat de mensheid klimaatverandering heeft veroorzaakt – en nu als mensheid de rampzalige gevolgen ondervindt. Veranderingen komen voort uit het menselijk gedrag.

Wiede Wold heeft Alex van Oost vervolgens gevraagd een lecture te geven over die praktijk, die bol staat van het ongemak. Een uitnodiging die Alex met beide handen aangreep omdat het zo dicht ligt bij zijn persoonlijke passies.

Het werd een uiterst interessante middag met veel ruimte om van gedachten te wisselen over feiten, zorgen, hoop, perspectieven én de dagelijkse ongemakken van de transities waar we middenin zitten. Wiede Wold is er trots op dat ons cultuurproject een dialoog op gang brengt en hoopt dat het een beweging op gang zal brengen met een verbindende uitwerking. Ons betekent immers ook samen!

De studenten stellen dat mensen de aarde nodig hebben om te kunnen leven, maar dat de aarde de mensen niet nodig heeft voor haar voortbestaan. Daar is weinig tegenin te brengen. Midden in het studentenleven staande in een grote stad lijkt het leven op het platteland echter soms ver weg en is het soms ook lastig de binding met de natuur dagelijks te ervaren. Dat wat op het platteland eigenlijk zo gewoon is.

In de kunst- en cultuurmanifestatie Wiede Wold worden verschillende perspectieven verbeeld. In het theaterstuk Atropos kijkt de jeugd ‘het onafwendbare’ recht in de ogen en eisen zij daarvoor de aandacht op. De Afvalkathedraal nodigt ons uit om anders te kijken en samen te werken met beschikbare, lokale materialen. In het designprogramma dagen 8 gerenommeerde designers ons uit vanuit andere perspectieven om anders te kijken, te voelen en te ervaren. In Wiede Wold laten de inwoners van De Wolden aan de rest van Nederland zien wat onze streekcultuur is in het Wiede Wold Streekprogramma.

We bedanken de Erasmus Universiteit voor de uitnodiging en nodigen de professor met haar studenten van harte terug uit op ons platteland tijdens de hoofdactiviteiten van Wiede Wold in mei en juni 2024.

Dank aan Nadine Nijenhuis (student sociologie) en Daphne van der Wilt (projectcoördinatie) voor de bemiddeling en organisatie. Dank aan Nice en Alex van Oost voor het verzorgen van de lecture.

Lees ook: