Blik op de kerk 7

In de richting van de kerktoren zie je enerzijds een idyllisch plaatje met riet-gedekte boerderijen en anderzijds een moderne ligboxenstal met zonnepanelen. Contrast of goede combinatie?

Heeft de boer de zonnepanelen voor eigen gebruik of is hij tevens energie-leverancier?

Wat moet een veehouder nog meer doen om boer te kunnen blijven?