Blik op de kerk 9

Ooit slingerde hier de Wold Aa en voeren er schepen. Kanalisaties trokken de Aa recht en zorgden voor snellere afvoer van water (foto). Sinds de laatste ruilverkaveling (2003) is hier weer water en nestelen er meerkoeten, waterhoentjes, zwanen, grasmussen en de kleine karekiet. De uitgegraven grond ligt ernaast. Als heuveltjes. Om natuur te worden.
Kanalisatie-werkzaamheden aan de Wold Aa, 1946. Foto: Klaas van Buiten