Streekprogramma

Samen Keten (zonder beperking)

Onze kinderen, met een beperking, hebben allemaal een toekomst in De Wolden. Zij gaan niet, zoals andere kinderen ergens studeren en elders wonen. Hun toekomst ligt hier, in de buurt van hun ouders. Op zorgboerderijen en in zorginstellingen in De Wolden. Zij zijn dus onderdeel van de toekomst van De Wolden en horen bij De Wolden.

Doelgroep: 10 tot 18 jaar.

  • Aanhaken bij bestaande activiteiten van Wiede Wold (Maak je eigen boek, Peergroup)
  • Gezamenlijke activiteit voor onze jongeren en jongeren van een keet. Zodat de jongeren van een jeugdkeet contact krijgen met onze jongeren en ze mogelijk meer samen kunnen gaan doen. Waardoor ze ook in de toekomst niet opnieuw moeten integreren, maar in de Wolden gewoon altijd geïntegreerd zijn.